- jednoczęściowe
 
produkt
rysunki
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L4000 W200-110V1 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L4000 W200-110V1 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L6000 W200-110V1 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L6000 W200-110V1 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L8000 W200-110V1 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L8000 W200-110V1 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L9000 W200-110V1 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L9000 W200-110V1 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L12000 W200-110V1 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L12000 W200-110V1 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L15000 W200-110V1 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L15000 W200-110V1 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L4000 W300-110V1 center
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L4000 W300-110V1 side
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L6000 W300-110V1 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L6000 W300-110V1 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L8000 W300-110V1 center
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L8000 W300-110V1 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L9000 W300-110V1 center
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L9000 W300-110V1 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L12000 W300-110V1 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L12000 W300-110V1 odpływ boczny
Mini.
kanał z płaskim dnem
S240 L4000 W200-110V1 odpływ centralny
Mini.
kanał z płaskim dnem
S240 L4000 W200-110V1 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L15000 W300-110V1 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L15000 W300-110V1 side
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S240 L6000 W200-110V1 center
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S240 L6000 W200-110V1 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S240 L8000 W200-110V1 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S240 L8000 W200-110V1 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S240 L9000 W200-110V1 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S240 L9000 W200-110V1 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S240 L12000 W200-110V1 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S240 L12000 W200-110V1 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S240 L15000 W200-110V1 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S240 L15000 W200-110V1 side
Mini.
Kanał z płaskim dnem
- S330 L4000 W300-110V1 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S330 L4000 W300-110V1 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S330 L6000 W300-110V1 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S330 L6000 W300-110V1 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S330 L8000 W300-110V1 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S330 L8000 W300-110V1 side
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S330 L9000 W300-110V1 center
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S330 L12000 W300-110V1 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S330 L9000 W300-110V1 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S330 L12000 W300-110V1 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S330 L15000 W300-110V1 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S330 L15000 W300-110V1 odpływ boczny
- dwuczęściowe poziome
 
produkt
rysunki
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L4000 W200-110H2 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L4000 W200-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L6000 W200-110H2 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L6000 W200-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L8000 W200-110H2 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L8000 W200-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L9000 W200-110H2 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L9000 W200-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L4000 W300-110H2 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L12000 W200-110H2 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L12000 W200-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L15000 W200-110H2 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S150 L15000 W200-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L4000 W300-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L6000 W300-110H2 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L6000 W300-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L8000 W300-110H2 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L8000 W300-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L9000 W300-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L9000 W300-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L12000 W300-110H2 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L12000 W300-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L15000 W300-110H2 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S200 L15000 W300-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S240 L4000 W200-110H2 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S240 L4000 W200-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S240 L6000 W200-110H2 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S240 L6000 W200-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S240 L8000 W200-110H2 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S240 L8000 W200-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S240 L9000 W200-110H2 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S240 L9000 W200-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S240 L12000 W200-110H2 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S240 L12000 W200-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S240 L15000 W200-110H2 opływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S240 L15000 W200-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S330 L4000 W300-110H2 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S330 L4000 W300-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S330 L6000 W300-110H2 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S330 L6000 W300-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S330 L8000 W300-110H2 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S330 L8000 W300-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S330 L9000 W300-110H2 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S330 L9000 W300-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S330 L12000 W300-110H2 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S330 L12000 W300-110H2 odpływ boczny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S330 L15000 W300-110H2 odpływ centralny
Mini.
Kanał z płaskim dnem
S330 L15000 W300-110H2 odpływ boczny