- Płyta ryflowana
 
produkt
rysunki
Mini.
Właz K3x3 .
Właz z płytą ryflowaną pod klasą: A15, B125, C250
Mini.
Właz K4x4
Właz z płytą ryflowaną pod klasą: A15, B125, C250
Mini.
Właz K5x5
Właz z płytą ryflowaną pod klasą: A15, B125, C250
Mini.
Właz K6x6
Właz z płytą ryflowaną pod klasą: A15, B125, C250
Mini.
Właz K7x7
Właz z płytą ryflowaną pod klasą: A15, B125, C250
Mini.
Właz K8x8
Właz z płytą ryflowaną pod klasą: A15, B125, C250
Mini.
Właz K9x9
Właz z płytą ryflowaną pod klasą: A15, B125, C250
Mini.
Właz K10x10
Właz z płytą ryflowaną pod klasą: A15, B125, C250
Mini.
Właz K3x3
Właz z płytą ryflowaną pod klasą: D400
Mini.
Właz K4x4
Właz z płytą ryflowaną pod klasą: D400
Mini.
Właz K5x5
Właz z płytą ryflowaną pod klasą: D400
Mini.
Właz K6x6
Właz z płytą ryflowaną pod klasą: D400
Mini.
Właz K7x7
Właz z płytą ryflowaną pod klasą: D400
Mini.
Właz K8x8
Właz z płytą ryflowaną pod klasą: D400
Mini.
Właz K9x9
Właz z płytą ryflowaną pod klasą: D400
Mini.
Właz K10x10
Właz z płytą ryflowaną pod klasą: D400
- Płyta pod wypełnienie
 
produkt
rysunki
Mini.
Włazy K3x3
Właz z płytą pod wypełnienie pod klasą: A15, B125, C250
Mini.
Włazy K4x4
Właz z płytą pod wypełnienie pod klasą: A15, B125, C250
Mini.
Włazy K5x5
Właz z płytą pod wypełnienie pod klasą: A15, B125, C250
Mini.
Włazy K6x6
Właz z płytą pod wypełnienie pod klasą: A15, B125, C250
Mini.
Włazy K7x7
Właz z płytą pod wypełnienie pod klasą: A15, B125, C250
Mini.
Włazy K8x8
Właz z płytą pod wypełnienie pod klasą: A15, B125, C250
Mini.
Włazy K9x9
Właz z płytą pod wypełnienie pod klasą: A15, B125, C250
Mini.
Włazy K10x10
Właz z płytą pod wypełnienie pod klasą: A15, B125, C250
Mini.
Włazy K3x3
Właz z płytą pod wypełnienie pod klasą: D400
Mini.
Włazy K4x4
Właz z płytą pod wypełnienie pod klasą: D400
Mini.
Włazy K5x5
Właz z płytą pod wypełnienie pod klasą: D400
Mini.
Włazy K6x6
Właz z płytą pod wypełnienie pod klasą: D400
Mini.
Włazy K7x7
Właz z płytą pod wypełnienie pod klasą: D400
Mini.
Włazy K8x8
Właz z płytą pod wypełnienie pod klasą: D400
Mini.
Włazy K9x9
Właz z płytą pod wypełnienie pod klasą: D400
Mini.
Włazy K10x10
Właz z płytą pod wypełnienie pod klasą: D400